Skip to main content

Dem vi støtter

Vi arbejder for nogle af de dårligst stillede og sårbare kvinder, mænd og børn i Afghanistan. Modtagerne af vores støtte er udvalgt i forhold til hvor udsatte de er. Kriterierne for udvælgelse afhænger af de specifikke krav til hver enkelt aktivitet, og om arbejdet finder sted i by eller på land.

Vi redder liv

Vores nødhjælp skal redde liv i de tidlige stadier af en krise. Vi hjælper lokalsamfund, der er ramt af konflikter og naturkatastrofer, og internt fordrevne og hjemvendte flygtninge, der er ankommet for ganske nyligt.

Vi forstår den lokale kontekst, og vi bestræber os på at være en af de første til at reagere på kriser i de områder, vi retter vores indsats mod. Det er nøglen til, at vores nødhjælp virker.

Forbedring af livskvaliteten for risikogrupper

Vores tidlige genopbygnings- og udviklingsindsatser tager sigte på at skabe modstandsdygtighed, styrke muligheden til at klare sig selv og forbedre indtægter for langvarigt internt fordrevne og hjemvendte flygtninge og deres sårbare værtssamfund.

Alt i vores arbejde tager højde for de helt særegne behov hos hver enkelt sårbar gruppe, såsom kvinder og unge, der står som eneforsørgere for hele familier, handicappede, ældre og andre, der marginaliseres af samfundet.

Vores donorer

Vores partnere