Skip to main content

DACAAR arbejder for og med civile afghanere

Siden 1984 har vi sørget for rent drikkevand, og anden hjælp. Uanset krig og konflikter.

Seneste Nyheder

Nyheder

10.300 afghanske hjem skyllet bort i DACAAR´s indsatsområder

Omfanget af skader fra oversvømmelser i DACAAR´s indsatsområder i fire provinser overgår alt, der tidligere…
Nyheder

Afghanske oversvømmelser skaber paniksituationer

DACAAR har fuldstændigt ændret fokus i hjælpearbejdet for at bistå tusindvis af afghanere, som er…
Nyheder

Uforudsigelige klimaforandringer øger behov for langsigtet hjælp

Tre års tørke er aflyst midlertidigt i en del af Afghanistan, men den kan måske…

DACAAR´s 6 indsatser

DACAAR´s godt 1.000 lokalt ansatte i Afghanistan får dansk, norsk og EU-støtte. Vi udfører 5 slags hjælpearbejde, som vi skræddersyr målrettet til hver landsby og samfund. Det sikrer de bedste resultater: 1) Vandprojekter, forbedring af sanitet og hygiejne. 2) Landbrugsudvikling og naturopretning ved bl.a. tørkekatastrofer. 3) Udvikling af mindre virksomheder. 4) Forbedring af afghanske kvinders vilkår. 5) Sikring af civil borgerhjælp. 6) Safranproduktion.

Vand, sanitet og hygiejne

DACAAR er kendt som en af de største udbydere af vand, sanitet og hygiejne (WASH). Vi har siden 1984 hjulpet millioner af afghanere med rent drikkevand via over 50.000 brønde og vandpumper i 29 af Afghanistans 34 provinser. Vi er med i FN’s WASH-cluster og hjælper flygtninge og ved naturkatastrofer som tørker og oversvømmelser. Med lokal arbejdskraft sikrer vi varigt, rent drikkevand. Hvert år er der over 600.000 modtagere fra programmerne.

Landbrug og naturforvaltning

DACAAR bistår Afghanistans bønder. Hjælpen går til markvanding, landbrugsuddannelser, bedre dyrkemetoder og husdyrhold – samt skifte fra opium- til safrandyrkning. Hundredvis af bønder har skiftet. DACAAR ser nu muligheder for safran-eksport. I 2007 skabte DACAAR det første kvalitetslaboratorium for safran. Safran-projekterne støttes af Danida, DFID, ICCO og Norge. Safran kan sælges helt op til 1.500 US$ pr. kg. (godt 9.500 kr.)

Udvikling af mindre virksomheder

DACAAR støtter udviklingen af mindre virksomheder for at øge chancerne for et levebrød og forbedret livskvalitet. Et eksempel kan være 6-7 måneders erhvervsuddannelse som tømrer eller mobilreparatør. En del af projekterne er undervisning i at læse og skrive, ikke mindst tal. Også starttilskud til små virksomheder er vigtig for at få virksomheder i gang, eksempelvis til indkøb af maskiner. Over 600.000 modtagere er der årligt i programmet.

Forbedring af kvinders vilkår

Afghanistans kvindeundertrykkelse er massiv – herunder med forbud mod kvinders arbejde i bl.a. DACAAR. Alligevel er kvinder fortsat er en vigtig målgruppe. Vi arbejder på nye løsninger, herunder virtuelt, for fortsatte sykurser, salg af tøj og broderier og anden mindre produktion, der kan skaffe kvinder en lille indtægt. Efter 45 års krig er der mange enker – og hjælpen til kvinder er vigtigere end nogensinde. DACAAR presser derfor på i alle forhandlinger, som kan gøre livet bedre for Afghanistans kvinder.

Projekter for Afghanistans civile borgerhjælp

DACAAR udfører projekter til civil borgerhjælp, herunder et minimum af infrastruktur og sociale ydelser til fattige. Det skete før via “Citizens Charter Afghanistan Program” især i landbrugsområder, hvor mange af DACAAR´s projekter er. Nu har bl.a. Verdensbanken trukket støtten via Kabul-regeringen, og giver den i et vist omfang nu direkte til organisationer som DACAAR, der fortsætter, hvor det giver mening. DACAAR bistod også førhen ved valg – og kan gøre det igen, hvis muligheden viser sig som partner for tusindvis af lokalsamfund.

.

Safranproduktion og -eksport

DACAAR´s nye initiativer i 2021 gør safran mere lønsom for bønderne. Det kræver eksport, herunder til Danmark, og det ansvar er der nu ansat folk til. Safran er prioriteret hos donorer som alternativ til opiumdyrkning. Opium forgifter narkomarkederne, mens uskadeligt safran kan sælges med en profit tæt på opium. DACAAR skabte allerede i 2007 det første kvalitetslaboratorium for safran, og hjælper landmændene i fire provinser.

Hvad vores modtagere siger

Før DACAAR byggede rørsystemer måtte vi gå i halvanden time for at hente vand. Nu har vi 33 vandhaner i nærheden af vores huse og landsby.

Abdul RahamLandsbyleder hos IDP´s i Herat

Erhvervsuddannelsen lærte mig at læse og skrive. Når jeg nu bestiller varer på arbejdet, ved jeg, hvordan jeg skriver kundernes navne. Det gør mig meget glad.

Ajab KhanFik erhvervsuddannelse i tømrerarbejde i Kabul

Det er meget nyttigt at blive dygtigere til at væve. Jeg kan også gøre det derhjemme. Vores naboer spørger mig stadig, hvornår DACAAR skal starte nye klasser.

FarnushFik erhvervsuddannelse i tæppevævning i Herat

Jeg var så glad for at starte i klassen. Jeg havde ingen problemer med at deltage. DACAAR fjernede al min bekymring om tilladelser fra landsbyen.

KaftaFik erhvervsuddannelse i taskefremstilling

Jeg fik uddannelse fra DACAAR i syv måneder som reparatør af mobiltelefoner og kunne virkelig godt lide det. Nu har jeg min egen butik og tjener op til syv tusinde afghanis per måned.

MohammadFik erhvervsuddannelse som reparatør af mobiltelefoner

Cirka 1.000 familier bor her nu lige udenfor Jalalabad. Vi har nu nok drikkevand og vand til overrisling af marker. DACAAR´s hjælp var fantastisk.

Jalil MalikChef for Jalalabad IDP-center

Jeg sparer op af de penge, jeg tjener. Jeg ønsker at leje en butik og bliver selvforsynende. Jeg vil gerne stole på mig selv, og jeg vil ikke låne penge fra andre igen.

RaziaErhvervsuddannet i pastafremstilling i Herat

Hilsen fra DACAAR’s sekretariatschef, Klaus Løkkegaard

DACAAR står i en udfordret overgangsfase

Med indgangen til 2023 har DACAAR hjulpet det afghanske folk i over 39 år, men på intet tidspunkt har vi været så udfordrede som nu – trods konstante, voldsomme ændringer for Afghanistan og dets befolkning politisk, økonomisk og kulturelt. Uanset omvæltninger har DACAAR formået at hjælpe, og vi vil gøre det fortsat. I august 2021 vandt Taleban den seneste, 20-årige krigsperiode. Økonomien kollapsede og vi ser verdens største sultkatastrofe udspille sig nu. Det giver alle gode grunde for os til at fortsætte den civile hjælp. Den største udfordring er kvindepolitikken. DACAAR har førhen indtil julen 2022 haft 250 kvinder ansat – til at hjælpe andre kvinder. Vi er nu på nyt land, og må finde nye metoder til også at fortsætte den hjælp. Det har vi brug for alle gode kræfter til. Behovet for hjælp er ikke blevet mindre. Tværtimod. Jeg vil gerne takke for vores donorers store tillid, men DACAAR kan ikke alene løfte alle udfordringer. Derfor fører DACAAR også en åben politik og dialog overfor politikere, presse og øvrig offentlighed, herunder på sociale medier. Alle inputs og henvendelser er velkomne.

Med venlig hilsen

Klaus Løkkegaard, DACAAR´s sekretariatschef

+45 20557978

klaus.lokkegaard@dacaar.dk

Klaus Løkkegaard

Kontakt os

  • Hvis du er interesseret i at støtte nogle af vores programmer, projekter og aktiviteter.
  • Hvis du er fra en NGO eller institution, og vil diskutere mulige samarbejder.

    Contact