DACAAR arbejder for og med civile afghanere

Siden 1984 har vi sørget for rent drikkevand, og anden hjælp. Uanset krig og konflikter.

Seneste Nyheder

Nyheder

Katastrofalt kvinde-forbud sætter DACAAR´s hjælpearbejde i nødberedskab

DACAAR´s 1.000 faste medarbejdere i Afghanistan, heraf 230 kvinder samt et tilsvarende antal projektansatte, er…
Nyheder

DACAAR´s hjælp presset til yderste travlhed ved nytår

Et godt tegn for mulighederne for at hjælpe udsatte afghanere er, at DACAAR ikke i…
Nyheder

Politikere i valgkamp fastholder støtte til Afghanistan – ikke Taleban

Der er politik i den civile støtte til Afghanistan. Det politiske hovedbudskab lige nu er,…

DACAAR´s 6 indsatser

DACAAR´s godt 1.000 lokalt ansatte i Afghanistan får dansk, norsk og EU-støtte. Vi udfører 5 slags hjælpearbejde, som vi skræddersyr målrettet til hver landsby og samfund. Det sikrer de bedste resultater: 1) Vandprojekter, forbedring af sanitet og hygiejne. 2) Landbrugsudvikling og naturopretning ved bl.a. tørkekatastrofer. 3) Udvikling af mindre virksomheder. 4) Forbedring af afghanske kvinders vilkår. 5) Sikring af statsydelser.

Vand, sanitet og hygiejne

DACAAR er kendt som en af de største udbydere af vand, sanitet og hygiejne (WASH). Vi har siden 1984 hjulpet millioner af afghanere med rent drikkevand via over 50.000 brønde og vandpumper i 29 af Afghanistans 34 provinser. Vi er med i FN’s WASH-cluster og hjælper flygtninge og ved naturkatastrofer som tørker og oversvømmelser. Med lokal arbejdskraft sikrer vi varigt, rent drikkevand. Hvert år er der over 600.000 modtagere fra programmerne.

Landbrug og naturforvaltning

DACAAR bistår Afghanistans bønder. Hjælpen går til markvanding, landbrugsuddannelser, bedre dyrkemetoder og husdyrhold – samt skifte fra opium- til safrandyrkning. Hundredvis af bønder har skiftet. DACAAR ser nu muligheder for safran-eksport. I 2007 skabte DACAAR det første kvalitetslaboratorium for safran. Safran-projekterne støttes af Danida, DFID, ICCO og Norge. Safran kan sælges helt op til 1.500 US$ pr. kg. (godt 9.500 kr.)

Udvikling af mindre virksomheder

DACAAR støtter udviklingen af mindre virksomheder for at øge chancerne for et levebrød og forbedret livskvalitet. Et eksempel kan være 6-7 måneders erhvervsuddannelse som tømrer eller mobilreparatør. En del af projekterne er undervisning i at læse og skrive, ikke mindst tal. Også starttilskud til små virksomheder er vigtig for at få virksomheder i gang, eksempelvis til indkøb af maskiner. Over 600.000 modtagere er der årligt i programmet.

Forbedring af kvinders vilkår

Afghanistans kvindeundertrykkelse er massiv. Derfor er kvinder en målgruppe i alle vores 5 indsatser. Siden starten har DACAAR haft projekter for kvinder, især sykurser, samt salg af tøj og broderier. Flere kvinder har fået starthjælp til egne systuer. DACAAR har også ansat kvinder, når det er muligt. Det sker i administrationen, køkkenpersonalet m.v. Efter 40 års krig er mange enker – og ressourcecentre for kvinder som selvorganiserede kollektiver er vigtig.

Projekter for Afghanistans civile borgerhjælp

DACAAR udfører projekter til civil borgerhjælp, som med støtte fra bl.a. Verdensbanken sikrer, at den afghanske regering kan opbygge et minimum af bl.a. infrastruktur og sociale ydelser til fattige. Det sker via “Citizens Charter Afghanistan Program”. Især går støtten til landbrugsområder, hvor mange af DACAAR´s projekter passer perfekt til Citizens Charter. DACAAR bistår også ved valg. Der er over 350.000 modtagere fra programmet.

Safranproduktion og -eksport

DACAAR´s nye initiativer i 2021 gør safran mere lønsom for bønderne. Det kræver eksport, herunder til Danmark, og det ansvar er der nu ansat folk til. Safran er prioriteret hos donorer som alternativ til opiumdyrkning. Opium forgifter narkomarkederne, mens uskadeligt safran kan sælges med en profit tæt på opium. DACAAR skabte allerede i 2007 det første kvalitetslaboratorium for safran, og hjælper landmændene i fire provinser.

Hvad vores modtagere siger

Før DACAAR byggede rørsystemer måtte vi gå i halvanden time for at hente vand. Nu har vi 33 vandhaner i nærheden af vores huse og landsby.

Abdul RahamLandsbyleder hos IDP´s i Herat

Erhvervsuddannelsen lærte mig at læse og skrive. Når jeg nu bestiller varer på arbejdet, ved jeg, hvordan jeg skriver kundernes navne. Det gør mig meget glad.

Ajab KhanFik erhvervsuddannelse i tømrerarbejde i Kabul

Det er meget nyttigt at blive dygtigere til at væve. Jeg kan også gøre det derhjemme. Vores naboer spørger mig stadig, hvornår DACAAR skal starte nye klasser.

FarnushFik erhvervsuddannelse i tæppevævning i Herat

Jeg var så glad for at starte i klassen. Jeg havde ingen problemer med at deltage. DACAAR fjernede al min bekymring om tilladelser fra landsbyen.

KaftaFik erhvervsuddannelse i taskefremstilling

Jeg fik uddannelse fra DACAAR i syv måneder som reparatør af mobiltelefoner og kunne virkelig godt lide det. Nu har jeg min egen butik og tjener op til syv tusinde afghanis per måned.

MohammadFik erhvervsuddannelse som reparatør af mobiltelefoner

Cirka 1.000 familier bor her nu lige udenfor Jalalabad. Vi har nu nok drikkevand og vand til overrisling af marker. DACAAR´s hjælp var fantastisk.

Jalil MalikChef for Jalalabad IDP-center

Jeg sparer op af de penge, jeg tjener. Jeg ønsker at leje en butik og bliver selvforsynende. Jeg vil gerne stole på mig selv, og jeg vil ikke låne penge fra andre igen.

RaziaErhvervsuddannet i pastafremstilling i Herat

Hilsen fra DACAAR’s direktør i Kabul, John Morse

Vi står i en overgangsfase

Med indgangen til 2022 har DACAAR hjulpet det afghanske folk i over 38 år. Undervejs har Afghanistan og dets befolkning oplevet mange ofte voldsomme ændringer både politisk, økonomisk og kulturelt. Men uanset hvilken omvæltninger, der har fundet sted, har DACAAR formået at hjælpe, hvor behovet har været størst i tæt samarbejde med det afghanske folk

Nu, hvor vi står og kigger ind i 2022, befinder Afghanistan sig i en overgangsfase, som skaber usikkerhed for fremtiden og problemer for mange og som også udfordrer DACAAR og vores humanitære arbejde. Behovet for hjælp er ikke blevet mindre. Tværtimod. Vi står overfor internationale sanktioner, kollaps i den finansielle sektor, omfattende tørke og en corona pandemi. Problemstillinger, som skal overvindes, for at hjælpen kan nå frem. Det kræver stort mod og professionalisme hos vores mange kollegaer. Der er mange ting, vi ikke kan påvirke i denne tid, men der er også mange, vi kan. Til tider kan det være svært at dokumentere de forandring og forbedringer, vores indsatser har betydet, men jeg er overbevist om, at DACAAR også fremover kan være med til at skabe grundlæggende og bæredygtige forbedringer og løsninger. Hjælp til den afghanske befolkning har aldrig været vigtigere.

Vi arbejder tæt sammen med folk i de lokal samfund og indsatsen er baseret på deres behov og tillid. Den stærke lokale forandring og nationalisering har vist sig at være afgørende ikke mindst i en overgangsperioder, som vi befinder os i netop nu. Det er nøglen til, at vi har kunnet fortsætte og endda flere steder udvide vores hjælpearbejde og samtidig kunnet sikre personalets sikkerhed.

Jeg vil gerne takke for den store tillid, der er blevet vist fra vores donorer. Vi oplever en reel vilje til at forsætte med at hjælpe det afghanske folk, ligesom vi har mødt en åben og ærlig dialog og om i fællesskab at finde den bedste vej til at få hjælpen frem i en tid, hvor der undervejs er behov også for nye løsningen. Med en fortsat opbakning fra donorerne og tæt koordinering med vores hovedkvarter i København er jeg sikker på vi vil styrke og yderligere forbedre det, der er DACAAR’s mandat, nemlig at hjælpe det afghanske folk.

Jeg vil jeg gerne slutte med at gentage, hvor stolt jeg er over at være en del af det stærke DACAAR-hold, der står side om side med det afghanske folk. Vi vil fortsætte med at hjælpe efter bedste evne og i tæt samarbejde med lokalsamfundene, så længe de har brug for os.

En stor tak til alle dem, der støtter os undervejs.

De bedste hilsner

John Morse
Direktør

John Morse

Kontakt os

  • Hvis du er interesseret i at støtte nogle af vores programmer, projekter og aktiviteter.
  • Hvis du er fra en NGO eller institution, og vil diskutere mulige samarbejder.

    Contact