Skip to main content

Vision, Mission og Værdier

Vision

Vores vision er, at kvinder og mænd i de afghanske landdistrikter sættes i stand til effektivt og på en bæredygtig måde selv at bestemme og bruge lokale ressourcer for at forbedre levevilkårene. Det gælder via DACAAR´s 5 indsatser 1)  Vandprojekter, forbedring af sanitet og hygiejne. 2)  Landbrugsudvikling og naturopretning ved bl.a. tørkekatastrofer. 3) Udvikling af mindre virksomheder. 4) Forbedring af afghanske kvinders vilkår. 5) Sikring af statsydelser.

Som en del af et stærkt civilsamfund og med støtte fra statslige institutioner og organisationer i lokalsamfundene, skal afghanerne have adgang til viden, uddannelse, kurser og sociale ydelser, så de er i stand til at højne livskvaliteten og modstå perioder med ulykker og stress som følge af fattigdom og over 40 års væbnede konflikter.

Det betyder, at antallet af ansatte stiger fra 290 i begyndelsen af året til næsten 400 ved årets udgang1989 Sovjetunionen trækker tropperne ud af Afghanistan i februar, og der tændes håb om, at flygtningene nu kan vende tilbage, men Sovjetunionen fortsætter med at støtte Kabul-regeringen. Voldsomme slag udkæmpes i hele 1989, hvilket resulterer i flere flygtninge i Pakistan. Nogle lejre udvides, andre etableres for at huse de anslået 70.000 til 90.000 nye flygtninge.

Mission

DACAAR er en dansk nødhjælps- og udviklings-NGO, som støtter bæredygtig udvikling i Afghanistan ved at styrke lokalsamfundene til selv at bestemme og styre deres udvikling.

Vores aktiviteter gennemføres i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer, den private sektor og statslige institutioner. Vi lægger særlig vægt på at udrydde fattigdom og yde hjælp, så flygtninge og internt fordrevne igen kan vende hjem og integreres i samfundet.

DACAAR´s  godt 1.000 lokalt ansatte i Afghanistan får dansk, norsk og EU-støtte.

Værdier

Effektivitet, ærlighed, deltagelse, ligestilling, kvalitet, gennemsigtighed og antikorruption.