Skip to main content

DACAAR er glad for at fortsætte samarbejdet med Novo Nordisk Fonden, som netop har bevilget 2 millioner kroner til en specifik tørkehjælp, som ingen øvrige af DACAAR´s donorer har fokus på.

Det er anden gang Novo Nordisk Fonden kanaliserer hjælp til Afghanistan gennem DACAAR. Den nye bevilling er næsten tre gange så stor som da Novo Nordisk Fonden tidligere gav 750.000 kr. til 37 afghanske kvinders erhvervstræning.

  • Den nye bevillings mål kan betegnes som et rent overlevelsesprojekt for afghanere. Vi ser i Afghanistan ikke alene folk, som flygter fra krig, men også regulære klimaflygtninge som i dette tilfælde. En udbredt tørke har fået folk til at flygte blandt andet mod det vestlige Herat, hvor DACAAR vil bruge støtten fra Novo Nordisk Fonden til at hjælpe udsatte afghanere, beretter Klaus Løkkegaard, DACAAR´s sekretariatschef i København.

Behovet for hjælpen øges af det magtvakuum for nye kampe, som viser sig efter NATO-troppernes exit. Kombineret med Covid19 gør det situationen ekstra svær for klimaflygtninge. DACAAR har tidligere etableret vand i området, og nu er den store udfordring hygiejnen, når ekstra mange mennesker samler sig og giver frit løb for vandbårne sygdomme. Den fokus har de færreste af DACAAR´s øvrige donorer, der bevilger til helt andre projekter.

  • Langt den største del af projektet handler derfor om at uddele hygiejnekits til 7.000 mennesker. Helt lavpraktisk indeholder sådan en pakke eksempelvis sæbe, vaskeklud og håndsprit. Det er ikke nok i sig selv. Derfor bruger vi også en stor del af ressourcerne på at undervise i hygiejne og adfærdsændring. Man kan godt sige, at i det miljø er rene hænder, inden man laver mad, eksempelvis, et spørgsmål om liv eller død, fastslår Klaus Løkkegaard.

I mindre skala indenfor bevillingen skal 1.750 afghanere også støttes til landbrug med blandt andet kyllinge- og gedehold ganske enkelt for at skaffe føde. Dertil hjælpes et halvt hundrede kvinder til at starte deres egne, mindre forretninger. Ligeledes vil der blive givet erhvervsuddannelse til 60 mænd og kvinder, samt 20 kvinder og teenage piger, som har været tvunget til at stoppe deres skolegang på grund af fordrivelse, vil modtage undervisning i at læse og skrive.

  • Når man regner alle de ting op, er det slående, hvor langt 2 millioner danske kroner rækker i Afghanistan. Det er et godt eksempel på, hvor lidt der i virkeligheden skal til for at give ganske mange mennesker en smule værdighed og overlevelseschancer – uagtet at langt det meste vi hører i medierne om Afghanistan handler om væbnet konflikt, siger Klaus Løkkegaard.

Billedet er fra frodige Herat i Vestafghanistan med de verdensberømte, gamle minareter. Området er magnet or klimaflygtninge, men en af udfordringerne er netop hygiejnen.