Skip to main content

Talebans magtovertagelse i Kabul i august 2021 har indirekte trukket stikket ud på en af de mest spændende, innovative vandløsninger med hjælp fra satellitter, som DACAAR – i samarbejde med DTU og Kabuls Universitet – nogensinde har været med til. 

Den samlede projektværdi af det nu aflyste projekt er 14 mio. kroner. 

Danida skulle betale de 12 mio. af projektets omkostninger, men har netop meddelt at det ikke kommer til at ske. Til trods for godkendelse i januar 2021.

Som bekendt ændrede Talebans magtovertagelse syv måneder efter godkendelsen alt.

  • Vi må bare erkende, at de professorer, som vi samarbejdede med på Kabuls Universitet – og som var en af forudsætningerne for projektet – alle er flygtet til udlandet, forklarer Klaus Løkkegaard, sekretariatschef for DACAAR.
  • Dertil anser Danida og andre donorer nu Kabul Universitet som en regeringsinstans, der ikke kan støttes på grund af direkte forbindelse til Taleban-regeringen. Det er brandærgerligt, men vi prøver nu at samle stumperne for at se, om vi kan bruge metoderne i eget regi og i mindre målestok, siger Klaus Løkkegaard, der også forstår Danidas beslutning.
  • Taleban er ikke anerkendt – og vesten tager dybt afstand for alle restriktionerne især mod kvinder, mod musik og frie medier med mere. Det er klart, at når vores vandprojekt kan ses indirekte som et samarbejdsprojekt med Taleban, så må Danida aflyse det. Det store dilemma er her som altid, at civilbefolkningen kommer i klemme. De har en gigantisk sultkatastrofe og nu også ødelæggelser efter et jordskælv at slås med. Derfor giver vi ikke helt op, lover Klaus Løkkegaard. 

  Der var ellers globale perspektiver for mange ulande i den nyudviklede vandsøgning i Afghanistan via satellit. Systemet var, at DTU (Danmarks Tekniske Universitet) i Lyngby hentede data om Afghanistans vandressourcer som basis for effektivt hjælpearbejde med en af de mest avancerede satellitprogrammer til vandsøgning og bæredygtig klimatilpasning i de mest skrøbelige og sårbare områder.

Vedhæftede billede viser, hvordan skærmene har set ud hos DTU i Lyngby, når Afghanistans vand blev undersøgt.

Projektnavnet var ”Water for Afghanistan,” som skulle hjælpe netop ved naturkatastrofer, klimaforandringer, ringe infrastruktur og politiske forhindringer.

Alt det er nu igen med til at gøre det vanskeligt både at finde vand især ved tørker – og i den modsatte ende at aflede vand ved oversvømmelser. De nye vandteknologier og innovative løsninger skulle også skabe vandrensning til drikkevand.

I alt var fem DTU-forskere og tre forskere fra Kabul sat til at arbejde på projektet foruden lokal arbejdskraft i DACAAR. De skærpede metoder med satellit er ikke prøvet før i det omfang, som var planlagt i Afghanistan, og på sigt var der også mulighed for at inddrage droner. Nu søger DTU mod andre ulande for at afprøve projektet – og under en eller anden form kan DACAAR med tiden få gavn af resultaterne.

  • Når vi kan forudsige vandbalancen i et område, så kan vi sende lokale folk langt mere præcist ud, hvor vandprojekter giver mening for både vandforsyning og sikkerhed. Vi må ikke stoppe med at innovere blot fordi vi nu har et bump på vejen, fastslår Klaus Løkkegaard.