Skip to main content

Den 12. Maj underskrevet DACAAR en implementeringspartnerskabsaftale med den Islamiske Udviklingsbank (IUB), som er forvalter af Afghanistan Humanitarian Trust Fund (AHTF). Projektet har til formål at lette bæredygtig adgang til rent drikkevand i undertjente områder i Afghanistan.

Aftalen blev underskrevet af Eng. Mohammad J. Alsaati, særlig rådgiver for IUB-præsidenten og koordinator for AHTF, samt John Paul Morse, direktør for DACAAR, på sidelinjen af IUB Group’s årlige møder i 2023 i Jeddah, Saudi-Arabien. Underskrivelsesceremonien blev overværet af højtstående repræsentanter fra Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC), King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSrelief), Saudi Fund for Development (SFD), IUB-medlemslande, implementeringspartnere og andre interessenter samt gæster.

IUB-præsident H.E. Dr. Muhammad Al Jasser udtalte: “AHTF er et fælles svar fra OIC-medlemslandene på en dybtgående humanitær krise i Afghanistan. Jeg bifalder denne initiativ, da den afspejler temaet for vores årlige møder i 2023. Sammen er vi stærkere og kan hjælpe hinanden bedre, når kriser opstår. Vores fælles bestræbelser vil lette byrden på vores søstre og brødre i Afghanistan ved at give dem adgang til rent vand og bedre sundhed ved udryddelse af vandbårne sygdomme. På denne lejlighed vil jeg gerne udtrykke min oprigtige tak og taknemmelighed til King Salman Humanitarian Aid and Relief Center for deres bidrag på 10 millioner dollars til AHTF.”

“Vi ser frem til en hurtig afslutning af dette projekt, der adresserer de grundlæggende behov hos lokale samfund i Afghanistan,” tilføjede IUB-præsidenten.

AHTF vil yde et tilskud på 540.000 dollars til DACAAR for at give modtagere fra sårbare samfund i Afghanistans provinser Kabul, Nangarhar, Faryab og Kunduz bæredygtig adgang til rent drikkevand. AHTF-tilskuddet kommer fra bidraget fra KSRelief.

Projektet, som er et godt eksempel på effektive partnerskaber, vil give rent drikkevand til 13.300 modtagere i fjerntliggende landområder, herunder opbygning af kapacitet hos disse modtagere inden for WASH-praksis og effektiv drift og vedligeholdelse af vandinfrastruktur. Projektets aktiviteter inkluderer opførelse af solcelledrevne rene vandpumpesystemer og rørførte netværk med målte husstandsforbindelser for at sikre rent vand til drikke og madlavning og mindske forekomsten af vandbårne sygdomme som akut vandig diarré og kolera, som er udbredt i målområderne. Projektet er i overensstemmelse med følgende verdensmål: 1) Verdensmål 6: Sikre rent vand og sanitet for alle, 2) Verdensmål 3: Sikre sundhed og trivsel for alle i alle aldre, 3) Verdensmål 11: Fremme bæredygtige byer, 4) Verdensmål 17: Partnerskaber for målene og 5) Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene.

Et vedligeholdelsessystem baseret på fællesskab i form af Water Management Committees (WMC) vil blive iværksat for at sikre langvarig bæredygtighed af driften. Disse sociale strukturer vil være bundet af formelle aftaler, der involverer lokale Community Development Councils (CDC). De vil følge etablerede procedurer for at tage sig af og vedligeholde infrastrukturen bæredygtigt. WMC vil sikre fuldstændig, retfærdig og uhindret adgang til vandforsyningssystemet for alle modtagende husstande og supervisere drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter, der finansieres gennem lokale samfundsmedlemmer. Gennem WMC vil det lokale modtagerfællesskab have fuld kontrol over deres vandforsyningssystem. Udvalget vil tage hensyn til brugernes bedste interesser. Samfundet kan altid henvende sig til CDC for at genvalg af WMC-medlemmer, hvis de ikke opfylder deres forpligtelser fuldt ud og ansvarsfuldt, eller hvis nogle medlemmer træder ud eller trækker sig tilbage.

John Paul Morse, direktør for DACAAR, udtalte: “Dette partnerskab, det første af sin art med IUB, kommer på et særlig kritisk tidspunkt for afghanerne, da deres lidelser er steget markant på grund af de seneste politiske omvæltninger og den markante reduktion i udviklingsfondene til landet. Det rene vand, der vil blive leveret af projektet, vil være en afgørende ressource til gavn for afghanske husstande og positivt påvirke deres sundhed og trivsel samt øge deres modstandsdygtighed over for fremtidige chok.”

Om aftalen udtalte Eng. Mohammad J. Alsaati, særlig rådgiver for IUB-præsidenten og AHTF-koordinator: “Vi indgår denne aftale sammen med DACAAR med den største forpligtelse til at forbedre livet for underprivilegerede samfund gennem sikker adgang til rent drikkevand til drikke og madlavning. Gennem vores rolle som AHTF-forvalter vil vi fortsætte med at arbejde hen imod at skabe positive, håndgribelige ændringer i hele Afghanistan gennem forskellige langsigtede humanitære indsatser.”

Aftalen kommer på et tidspunkt, hvor adgangen til rent drikkevand stadig er en stor udfordring i Afghanistan. Denne mangel på adgang til rent vand har ført til udbredt vandbårne sygdomme som diarré, kolera og tyfus. Derudover har Afghanistan en af verdens højeste rater af mødredødelighed og børnedødelighed på grund af utilstrækkelige sundhedsfaciliteter og begrænset adgang til væsentlige sundhedstjenester.

AHTF fungerer som et redskab til at kanalisere humanitær bistand, adressere grundlæggende behov og fremme selvhjælp og udvikling i landet, efter beslutningen fra OIC’s udenrigsministre på deres 17. ekstraordinære session afholdt den 19. december 2021 i Islamabad, Pakistan.