Skip to main content

DACAAR mærker den humanitære krise med sult i Afghanistan direkte på kraftig stigende efterspørgsel af vand-, sanitets- og hygiejneprojekter (WASH), som er DACAAR´s hovedleverance.

DACAAR´s netop udkomne årsrapport for 2022 afspejler dramatiske forandringer i Afghanistan her på to årsdagen for Talebans magtovertagelse. Først og fremmest er der generel øget efterspørgsel efter kortsigtede nødhjælpsprojekter, som WASH er en del af. Samtidig er det også kortsigtet hjælp, som donorerne især vil støtte. For DACAAR har det betydet en enorm ekstra volumen på hjælpearbejdet i 2022. Hvor DACAAR før i runde tal bl.a. i 2021 har haft en årsomsætning på 120 millioner DKK, så blev 2022 et rekordår med knap 200 mio. DKK. Altså en forøgelse på 80 mio. DKK. WASH-projekterne er i den periode steget fra godt 60 % af DACAAR´s samlede projekter i 2021 til 73,8 % i 2022.

  • Det er glædeligt for en organisationsleder, at projektvolumen vokser. Faktum er, at efter kampene er stilnet af ovenpå Talebans magtovertagelse, kan vi komme ud og arbejde og hjælpe udsatte civile i langt større områder og flere provinser end det var muligt før. Det afspejler tallene i årsrapporten også. Vi kan allerede nu se, at i 2023 stiger andelen af WASH-projekter yderligere, siger Klaus Løkkegaard, sekretariatschef for DACAAR.
  • Samtidig ser vi i DACAAR med stigende bekymring på, at hjælpen er kortsigtet. Enhver humanitær organisation vil helst skabe langsigtede og blivende forbedringer for udsatte civile. Vi argumenterer fortsat for at donorerne herunder Danida ikke glemmer den langsigtede hjælp midt i vores katastrofeberedskab. Danida har netop forlænget bevillingerne til DACAAR med ét år, men vi havde håbet på, at Danida igen som tidligere ville bevilge en treårig støtte. Det ville netop have gjort os i stand til i højere grad at se rundt om det næste hjørne og tænke mere i blivende forbedringer. Selv om DACAAR ikke mærker donortrætheden endnu, så ser vi også med stor uro på en overordnet, international tendens til at glemme udsatte, civile afghanere på grund af stor modstand især mod regeringens kvindepolitik, påpeger Klaus Løkkegaard.

  Han henviser blandt andet til, at FN´s Fødevareprogram (WFP) i en advarsel netop har bedt om akutte bevillinger – ellers må WFP sløjfe hjælp til millioner af afghanere, som slås mod sult og fødevareusikkerhed. WFP og flere andre organisationer søger desperat international opmærksomhed mod følgerne af reducerede bevillinger til en af verdens værste, humanitære kriser. Internationale hjælpeorganisationer vurderer, at 30 millioner afghanere har behov for hjælp på grund af den økonomiske kollaps, som er fulgt efter Talebans magtovertagelse.

  Imens vil DACAAR dog glæde sig over, at blandt de øgede og fuldførte vand-, sanitets- og hygiejneprojekter i 2022 nævner årsrapporten bl.a. konstruktionen af 190 borede brønde med højkvalitets håndpumper, så fattige og ofte fordrevne afghanere ikke skal drikke forurenet overfladevand. Hertil er over to millioner liter rent vand transporteret med tankvogne ud til områder med udsatte civile. Knap 135.000 hygiejnepakker er distribueret til civile, og 6.000 badefaciliteter og latriner er bygget. Endelig er 4.000 brønde renset med klorin, og over 10.000 som regel lerklinede huse har fået vandposter tæt på – ligesom over 2.500 ødelagte brønde er restaurerede. Over 163.000 familier også har fået kurser i hygiejne. Alt sammen som værn mod livsfarlige, vandbårne sygdomme.

  DACAAR´s øvrige projekter i 2022 omfatter beskyttelse af naturressourcer og støtte til udviklingen af mindre virksomheder og kvinders muligheder for at skabe en egen økonomisk fremgang. Herunder lykkedes det i 2022 også at få videreuddannet 14 kvinder på DACAAR´s eget kontor i Kabul i bl.a. finans og data, inden Afghanistans regering ved årsskiftet forbød kvindeligt arbejde i NGO´er. DACAAR tilpasser sig løbende, så kvinder fortsat får gavn af DACAAR´s hjælpeprojekter.

Læs årsrapporten her