Skip to main content

Omfanget af skader fra oversvømmelser i DACAAR´s indsatsområder i fire provinser overgår alt, der tidligere er set i DACAAR´s nyere historie. En katastroferamme til DACAAR fra EU´s hjælpeorganisation, ECHO, er udvidet for at kunne hjælpe 10.300 nødlidende familier, hvis hjem er skyllet bort af vand og mudder.

  DACAAR har her i juni skabt overblik over skaderne fra oversvømmelserne fra især maj måned, som vendte op og ned på hidtidige prioriteringer i hjælpearbejdet. Oversvømmelserne har kostet nye akutte situationer i DACAAR´s indsatsområder i fire afghanske provinser i vest og nord, Baghlan, Takhar, Faryab og Ghor: Udover at have skyllet 10.300 familiers hjem bort der, så har oversvømmelserne også kostet 231 mennesker livet samt tusindvis af døde husholdningsdyr, ødelagte marker og sårede mennesker.

  Situationen er så exceptionel, at EU´s hjælpeorganisation ECHO har udvidet DACAAR´s katastroferamme med 200.000 euro op til 4,2 millioner euro – i alt 31 millioner kroner.

  ”ECHO´s hurtige reaktioner og bevillinger har sikret, at DACAAR kunne øge sin hjælp i Baghlan, Takha, Faryab og Ghor. Når tusindvis af familiers hjem sammen med døde dyr og mennesker skylles bort på den måde, så er hygiejne og rent drikkevand afgørende for at bremse den humanitære katastrofes følger af sult dødelige, vandbårne sygdomme,” forklarer DACAAR´s sekretariatschef Klaus Løkkegaard.

 Oversvømmelserne topper øvrige katastrofer, som har fulgt den økonomiske nedsmeltning af den afghanske stat og tilbagevendte flygtninge fra Pakistan og Iran. Organisationen Red Barnet har netop vurderet, at omkring 6,5 millioner afghanske børn udsættes for sult i år.

  Blandt de foreløbige resultater af DACAAR´s indsatser for de afghanske ofre for oversvømmelser er, at over 6.500 familier har fået forskellige former for hygiejnepakker. Der er skabt 55 bade og latriner til 165 familier. Over 200 familier har fået rent drikkevand tilsendt i tankvogne, 191 vandkilder er klorerede og 100 familier har fået såkaldte biosandfiltre, der kan rense drikkevand. Hertil er er over 3.300 familier undervist i god hygiejne.

  DACAAR´s indsatser dækker dog kun en lille del af behovet for hjælp. Det uafhængige analysebureau i Schweiz, ACAPS, har i rapporten fra maj ”Afghanistan Impact of flooding” opgjort, at 25 ud af 34 provinser i Afghanistan siden februar har været udsat for oversvømmelser og mudderskred. Især udløst af klimaforandringer i kombination med de uforudsigelige El Nino og La Nina-vinde med ødelæggende effekter for over 30.000 mennesker i år. 

  Oversvømmelser er nu de mest forekommende naturkatastrofer i Afghanistan.

  Skader fra oversvømmelser er paradoksalt nok forstærket her i 2024 af tidligere tørker. I kombination med træfældning mindskede tørkerne jordens evne til at absorbere vand. Det øgede vandets afløb ned ad bjergsider og ødelagde landsbylivet i dalene. 

  Intet tyder på, at oversvømmelserne stopper foreløbig.

  Ifølge ACAPS vil monsun-vinde fra juli måned øge risikoen for flere oversvømmelser især i områder omkring dalene ved Kabul-floden. Oversvømmelserne forstærkes af abnorme temperaturer i år, som har øget smeltning af sne på bjergtoppene og har skabt endnu større vandmasser mod dalene.

  ”ACAPS påpeger at de mest sårbare grupper under oversvømmelserne er kvinder og børn, som kan udsættes for kønsbestemt vold, når de søger rent vand og bedre hygiejne ud fra deres midlertidige bosættelser. Kvinder og børn har DACAAR særligt fokus på i hjælpearbejdet, der nu kræver mere langsigtede løsninger. Derfor søger DANIDA om mere langsigtede bevillinger,” fortæller Klaus Løkkegaard.

  Hidtil har der på grund af den usikre politiske situation efter Talebans magtovertagelse i 2021 kun været étårige, danske Danida-bevilliger, som er godt 10 % af DACAAR´s budget. DACAAR søger derfor nu treårige bevilliger, som skal vedtages i efteråret.

   Klimaforandringerne betyder, at DACAAR´s hjælpearbejde fremover skal kunne omstille sig hurtigt. Eksempelvis fra at grave dybere og dybere brønde for at skaffe drikkevand eller vand til markerne – og til at DACAAR i stedet skal skabe afløb for alt for meget vand.