Skip to main content

Næsten en million mennesker nød godt af vore indsatser, en omsætning på over 16 millioner USD (ca. 104 mio. kr.) og alt i alt 1.038 ansattes arbejde og engagement.

Det er den korte version af, hvad der skete i DACAAR i 2018.

Antallet af støttemodtagere steg markant sammenlignet med 2017, hvor tallet var 659.602. Hjælp til tørkeofre og indsatser i andre nødsituationer var hovedårsagerne til stigningen.

260.725 af vores modtagere var internt fordrevne, 250.826 hjemvendte flygtninge, 1.007 flygtninge og 470.950 kom fra værtssamfund.

Donorer og partnere

I 2018 betød nye aftaler, at DACAAR fik længerevarende støtte fra Danida og Det Kongelige Norske Udenrigsministerium. Finansieringen er vigtig for at dække de langsigtede humanitære og udviklingsmæssige behov hos modtagerne af vores støtte.

Vores ECHO-finansierede Emergency Response Mechanism projekt blev også udvidet for at konsolidere vores langsigtede partnerskab. ECHO kan på den måde nå det stigende antal internt fordrevnes behov for vand, sanitet og hygiejne.

Det vigtige partnerskab med UNICEF fortsatte i 2018. Det har hjulpet begge organisationerne med at forblive nogle af de førende aktører inden for vand, sanitet og hygiejne (WASH). Vi har sammen med UNICEF ledet styregruppen for WASH-samarbejdet (WASH-cluster) og har leveret teknisk kapacitetsopbygning til Ministeriet for Rehabilitering og Udvikling af Landdistrikter (MRRD), NGO-partnere og den private sektor.

Vi har tillige haft mulighed for at nå ud til endnu flere gruppe med behov for hjælp gennem øget arbejde i konsortier med andre hjælpeorganisationer.

Udfordringerne

Sikkerhedssituationen i Afghanistan er fortsat udfordrende.

I 2018 stod vi overfor problemer med at nå ud I visse egne af Afghanistan på grund af den ustabile sikkerhedssituation. Det er vanskeligt at holde på kvalificeret personale i de ustabile provinser. Uprofessionelle entreprenører og leverandører, og mangel på kvalitetsmaterialer er fortsat et stort problem i Afghanistan.

Bæredygtighed af nogle af projekterne er vanskelig at opnå på grund af den ustabile sikkerhedssituation, der fører til ødelæggelse af infrastrukturen og sender folk på flugt. Mange lokalsamfund har ikke midler til at opretholde og fortsætte programmerne, og regeringen har ikke viljen.

Læs hele årsrapporten her: https://dacaar.org/publications/1%20Annual%20Reports/2018%20Annual%20Report.pdf