Skip to main content

DACAAR har underskrevet en partnerskabsaftale med afdelingen for Miljø på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Partnerskabet skal bringe DACAAR’s vand og sanitetsprojekter styrket ind i det næste årti og effektivt bidrage til at forbedre kvaliteten af vores indsatser til sikring af rent drikkevand og dermed hverdagen for tusinder af fattige afghanere.

Som et af de førende universiteter i Europa, indenfor forskning i rent vand og miljøbeskyttelse, vil samarbejdet mellem DTU og DACAAR tage fat på de problemer med knaphed på rent vand, der dagligt er en alvorlig trussel for de millioner af internt fordrevne, der lever med konsekvenserne af konflikter og naturkatastrofer i Afghanistan.

Tre specifikke og nært forbundne initiativer skal bidrage til yderligere at forbedre DACAAR’s arbejde og DTU’s kapacitet til fremadrettet at hjælpe de mest udsatte mennesker i Afghanistan. I 2020 forventer vi således at samarbejdet kan bidrage med:

  • Udvikling af de bedste og mest bæredygtige teknologiske løsninger til forvaltning af vandressourcerne.
  • Udvikling og anvendelse af State of the art teknologier til vurdering af vandkvalitet, herunder at bringe DACAAR’s vand-laboratorium i Kabul op til internationale standarder.
  • Udvikling af nye innovative teknologier til vandrensning, der kan sikre drikkevandet i de ofte meget vanskelige områder, hvor de internt fordrevne er tvunget til at opholde sig.

Fælles teknologi og deling af viden mellem Grundfos og DACAAR

Et første skridt i retning af et professionelt bæredygtigt partnerskab mellem Grundfos og DACAAR er taget. Det er endnu et lovende initiativ til gavn for de internt fordrevne, der er berørt af den langstrakte konflikt og klimaforandringerne i Afghanistan.

DACAAR bruger allerede Grundfos’ globalt anerkendte teknologi i nogle af vores vandsystemer, men i fremtiden åbner den indledende dialog op for at udvide samarbejdet til at omfatte:

  • Styrkelse af DACAAR’s og Grundfos’ evner til at hjælpe de mest udsatte mennesker i langvarige konflikter og i akutte nødsituationer.
  • Anvendelse af vandsektorens nyeste viden.
  • Forbedring af design af projekter og produkter, som specifikt opfylder behovene for de fattigste i Afghanistan.
  • Mulighed for at være innovative, nytænkende og opnå værdifuld viden om, hvordan vand og sanitære forhold bedst og mest effektivt, når ud til dem med størst behov.