Skip to main content

Foto: Zohal Nasrat

Afghanistan venter 20 mio. corona-smittede – halvdelen af befolkningen. De bliver et nyt epicenter og en corona-bombe mod verden. DACAAR har derfor tømt alt på lagrene, der kan bruges som corona-værn. Især mundbind, sæbe og håndsprit. Det hjælper, men de virker som dråber i havet set i forhold til det samlede behov.

Bidrag fra Afghanistan sidst i artiklen fra Zohal Nasrat og Dagmar Ruehrig

 Afghanistan er største modtager af dansk hjælp fra Danida, sidste år alene 400 millioner.

– DACAAR har som en af de store NGO´er med et årsbudget på 120 mio. kr. en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan i den akutte situation. Også selv om det er ud over vores fem øvrige indsatser. Vi har derfor tømt vores afghanske lagre med hygiejnepakker til civile. Det hjælper lokale, men virker set fra København som dråber i havet, når vi ser problemets omfang og de civiles samlede behov, siger DACAAR´s sekretariatschef Klaus Løkkegaard.

– Vi har bestilt 30.000 hygiejnepakker mere, men aner ikke, hvornår vi får dem, tilføjer Klaus Løkkegaard.

Sundhedsminister Ferozuddin Feroz har sagt, at halvdelen af afghanerne ventes at få Covid19-smitte (20 mio. mennesker). Over 100.000 ventes at dø fordi folk er svagelige på grund af krigen. Kabul har kun ét hospital, der kan diagnosticere corona. Det har 150 sengepladser. Sundhedsvæsenet kan til nød bistå ved fødsler og diarré-udbrud, men ikke håndtere corona-krisen. Regeringen og sundhedsvæsenet mangler overblik. De seneste officielle tal kan man derfor ikke regne med: “Kun” 1.486 mennesker har Covid-19. Der er (angiveligt) kun 50 døde og 212 helbredte (per 26. April).

 20 provinser har dog “lukket ned,” men har begrænset distribution af sygdomsværn.

Afghanistan så sin første corona-smittede i marts.

Derfor er DACAAR trådt til med vores lagre – samt undervisning i, hvordan de skal bruges. Det sker både ude hos familier og på offentlige pladser, som det ses på billedet.

Derfor er det svært

En familie som flygter fra vold eller sult tænker ikke altid på at medbringe sæbe for at vaske hænder.

  Mange tusinder er fordrevet og sidder fast i deres telte – også da Afghanistan kom med sin politik om nedlukning pga. corona-krisen. Med restriktioner på bl.a. bevægelse mistede mange deres muligheder or jobs, så de kunne brødføde deres familier.

  400.000 er har akut behov for assistance indenfor WASH (vand, sanitet og hygiejne), som  er en af DACAARS kernekompetencer.

  De bestilte ekstra 30.000 hygiejnepakker er undervejs og inkluderer også ekstra sæbe samt vandkander, så besøg omkring brønde med mange mennesker kan minimeres.

DACAAR begyndte også 1. maj at planlægge flere faciliteter til yderlige håndvask i landsbyerne – samt flere muligheder for desinficering.

  DACAAR  har hygiejne-specialister i felten, herunder Safia i Herat, hvor Corona først bed sig fast.

  “Vores største problem er at nå ud til folk på grund af begrænsningen i bevægelser. Vi er udelukket fra hovedgader og må tage omveje for at nå folk,” fortæller Safia.

  Træning af folk i at bruge hygiejnepakker er også begrænset til 10 mennesker ad gangen.

  “Derfor er vi nødt til lave tre gange så mange trænings sessions end førhen – og nu er coronavirus blevet en ekstra del af træningen,” fortæller Attaullah Noori, DACAAR’s chef for det civile udviklingsprogram (CCAP).