Skip to main content

Det er nærmest en julegave her i december, at DACAAR nu kan melde tilsagn fra Danida på fortsat støtte i 2021 på 20,3 millioner DKK. Den positive melding kommer i kølvandet på novembers donorkonference i Genève og baner vejen for, at DACAAR kan fortsætte arbejdet i en svær tid, hvor ikke mindst Covid-19 lægger pres på donationer til Afghanistan.

– Det er vigtigt med tilsagnet fra Danida. For det første er DANIDA en af DACAAR’s vigtigste støtter. For det andet er det et utroligt vigtigt signal lige nu, hvor Afghanistan står overfor nogle af de største udfordringer i landets omtumlede historie. For det tredje viser det, at vi som dansk udviklingsorganisation har god og fortsat støtte i det danske bagland. Det er en vigtig blåstempling af vores aktiviteter, påpeger DACAAR´s sekretariatschef i København, Klaus Løkkegaard.

DACAAR største donor er EU´s Udviklingsorganisation, ECHO. Her er DACAAR godkendt til at søge rammebevillinger for de næste fem år med godt 30 millioner DKK hvert år + løbende bevillinger. ECHO melder tilbage i løbet af januar om den bevilling. Alt tyder på, bevillingen fortsætter i 2021.

Endelig får DACAAR støtte fra den norske stat som er tredje hovedsponsor med godt 20 millioner norske kroner om året. Den bevilling skal fornys efter juni 2021. Norge har på forhånd meddelt, at klimatilpasning bliver en væsentlig prioritet for bistanden.

– Norges klima-prioritet er velkommen. Den rammer lige ned i de væsentligste dele af DACAAR´s arbejde med vandforsyning og vandstyring. Under tørke sørger vi for rent drikkevand til Afghanistans fattige. Når der er oversvømmelser, så er DACAAR´s kanaler afgørende for at lede vandet bort uden at gøre skade, forklarer Klaus Løkkegaard.

Finansudvalget har givet Udviklingsministeriet tilsagn om at bruge 83,4 mio. kr. til en forlængelse af Nærområdeprogrammet i Afghanistan i 2021. I den pulje er en såkaldt Civilsamfundskomponent med tre partnere, som til sammen får 45,2 millioner kroner. Fra den pulje kommer DACAAR´s bevilling, mens øvrige partnere er Norsk Flygtningehjælp og Red Barnet.

Udviklingsministereriet skriver i baggrunden for bevillingerne, at hele generationer er født i eksil. Siden slutningen af 2001 er flere millioner flygtninge vendt hjem, men FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) vurderer, at der ved udgangen af 2019 fortsat var omkring 2,5 millioner afghanske flygtninge, især i Iran og Pakistan. Dertil kommer et stort antal uregistrerede, internt fordrevne afghanere.

En ny, dansk udviklingsstrategi ventes færdig i 2021. DACAAR har sammen med fire andre NGO´er i to åbne breve efterlyst mere langsigtede strategier allerede nu. Også uagtet de risici, som Udviklingsministeriet selv påpeger: Ikke mindst er fredsforhandlingerne mellem den afghanske regering og Taleban med begrænsede fremskridt og risiko for tilbageslag.