Skip to main content

Den danske NGO med hjælp til Afghanistan, DACAAR, har taget initiativ til en ny, uafhængig, rådgivende gruppe blandt kvinder fra den afghanske diaspora i Danmark. Under navnet ”DAKDIF” er målet at støtte kvinders muligheder for indkomst, uddannelse og lederstillinger i Afghanistan. I første omgang i DACAAR, men på sigt i hele det afghanske samfund. 

”Dansk-afghansk kvinde- og diasporaforum” (DAKDIF) har netop haft de første stiftende, online-møder med i alt otte afghanske kvinder som et nyt, rådgivende organ for DACAAR´s kvindepolitik. Den bliver opgraderet i ny strategi og i det praktiske arbejde. DAKDIF har endda, fra kvindernes kampdag 8. marts, fået stor indflydelse på DACAAR fremover: DAKDIF´s tovholder, Tahmina Salik, holdt en videotale for DACAAR´s ansatte i Kabul.

“Vi har længe ønsket at bruge den enorme ressource, som en ny generation af yngre, veluddannede og engagerede, afghanske kvinder udgør i Danmark,” siger Klaus Løkkegaard, sekretariatschef for DACAAR i København. 

Klaus Løkkegaard venter sig meget af det nye samarbejde med DAKDIF

“Et er, at DACAAR vil fremme kvinders roller i Afghanistan. Noget andet er, om vi griber det rigtigt an. Vi er i en mandsdomineret, afghansk kultur med 1.000 lokalt ansatte afghanere – heraf en sjettedel kvinder. Balancen er at presse på for at give afghanske kvinder mere indkomst, uddannelse og flere lederstillinger – samtidig med, at vi ikke sætter hidtidige resultater over styr. Det arbejde skal DAKDIF hjælpe med,” siger Klaus Løkkegaard. 

  Den afghanske diaspora i Danmark har 96 organisationer, som alene i antal gør det svært at arbejde med. Derfor bad DACAAR Tahmina Salik være tovholder, og første opgave var at samle 8 afghanske kvinder i Danmark på tværs af organisationer og Afghanistans opdelte etnicitet, for at sikre en tilstræbt, repræsentativ, rådgivende gruppe. Det er vigtigt at tænke på tværs af kultur og etnicitet, når DAKDIF og DACAAR ønsker flere afghanske kvinder i arbejde, uddannelse og i lederstillinger. Målet er også, at DACAAR med DAKDIF´s hjælp får skabt kvindelige rollemodeller i Afghanistan. Det kan få den ofte ubrugte, kvindelige ressource i spil for at rejse Afghanistan fra fattigdom og konflikt. På sigt skal DAKDIF også række ud over DACAAR til afghanske myndigheder, medier og kvindegrupper med det budskab, ligesom DAKDIF kan blive en stemme i den danske udviklingsdebat via kontakter til myndigheder og politikere.

“Jeg er superglad for initiativet,” siger Tahmina Salik.

“Det er noget helt nyt i dansk udviklingsarbejde. Medlemmerne i DAKDIF kan nu endelig gøre noget for kvinder i Afghanistan på en direkte og praktisk måde. Den uddannelse og erfaring, som vi har fået i Danmark, kan nu bringes i spil meget konstruktivt i Afghanistan, hvor vi har rødder – selv om vores liv og familier nu er i Danmark. DAKDIF kan med tiden også række ud over DACAAR. Bl.a. har Afghanistan en enhed, der skal skabe forbindelse til diasporaen, og kvindegrupper i Afghanistan kan bruge kontakten,” siger Tahmina Salik.

Tahmina Salik, DAKDIF
Tahmina Salik er tovholder og koordinator for DAKDIF

DAKDIF skabes på et kritisk tidspunkt i Afghanistan med både fredsforhandlinger og øget konflikt. 

“Vi ved ikke, hvordan situationen er om et år, men vi ved, at kvindernes rolle bliver endnu vigtigere i kampen for at stabilisere landet. Vi ser allerede efter første møde et enormt engagement hos kvinderne i DAKDIF. Det lover godt,” siger Klaus Løkkegaard.

  Kvinderne er i DAKDIF er nu Tahmina Salik, Mina Qaume, Maina Abbasi, Miriam Saidi, Maryam Warasy, Maryam Sidiqi, Salwa Barlian og Zohreh Yasna Faizi. Alle diskussioner foregår på dansk.