Skip to main content

Mens Danmark 22. juni sluttede sin militære indsats i Afghanistan efter 20 år, så har EU´s hjælpefond ECHO netop forlænget en helt civil nødhjælps-støtte til danske DACAAR´s arbejde. Forlængelsen er for to år frem til april 2023 med en bevilling på 4,4 millioner euro – eller knap 33 millioner kroner.

  I anledning af de danske soldaters hjemkomst medgav udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at Afghanistan fortsat står over for “monumentale udfordringer”, og at Danmark derfor fortsætter sit civile engagement. Bevillingen til DACAAR viser, at Danmark her ligger helt på linje med EU.

Det er velkomment og meget afgørende, at Danmark og EU ikke mister modet og er helt i samklang omkring civilt hjælpearbejde. Netop fordi Afghanistan med Talebans fremmarch og øget borgerkrig er ekstremt udfordret nu, så er den civile hjælp endnu mere afgørende. Øget nød, sult og sygdom forstærker den eksisterende konflikt. Derfor er det helt rimeligt også at betragte civil, humanitær hjælp som fredsarbejde.

Klaus Løkkegaard, sekretariatschef for DACAAR i København.

  ECHO´s bevilling skal støtte regulær nødhjælp gennem det, som kaldes ”Emergency Response Mechanism (ERM)”. Forlængelsen af programmet bygger videre på de erfaringer, som er høstet siden begyndelsen i 2018. Programmet skal hjælpe folk i nød i 20 provinser, hvor de er ramt af konflikt og naturkatastrofer som tørke og oversvømmelser. Hjælpen handler her om rent drikkevand, adgang til latriner samt bad og hygiejnekits – samt undervisning i hygiejne som værn mod sygdomsspredning.

DACAAR har været I stand til at garantere støtte selv i konfliktsituationer ved at holde os neutrale og uafhængige.

John Morse, DACAAR’s direktør i Afghanistan.

Hidtidige evalueringer har vist, at DACAAR leverer, hvad der bliver lovet. Derfor har EU/ECHO også forlænget bevillingen i to år, selv om man ikke lige nu kan sende evalueringsteams ud fra EU på grund af sikkerhedssituationen.

Vi er taknemmelige for ECHO´s tillid. Når vi fortsat kan arbejde ude i landområderne, skyldes det, at vi betjener os af lokalt ansatte, som kan rejse mere frit i Afghanistan end eksempelvis udsendinge fra Bruxelles eller København kan lige nu, påpeger Klaus Løkkegaard. 

Klaus Løkkegaard. 

  DACAAR´s 1.000 lokalt ansatte sikrer med blandt andre ECHO´s støtte, at udsatte civile får tidlig støtte, når de er fordrevet af konflikt eller naturkatastrofer. Tidlig støtte redder liv og sikrer en smule værdighed midt i afghanernes tragedier. Den nye fase af nødprojektet skal hjælpe op mod 462.000 mennesker fordelt på godt 66.000 familier.

Dette projekt og DACAAR’s landsdækkende adgang til udsatte områder og mennesker giver os en unik position for at yde hjælp, hvor der er mest behov for den.

Shahwali Salarzai, DACAAR’s vicedirektør og programchef.

Leave a Reply