Skip to main content
  • lokalt ansatte kan fortsat arbejde for DACAAR i Afghanistan.

Der er opstået misforståelser om, hvorvidt dansk-støttede organisationer som DACAAR kan få lokalt ansatte afghanere evakueret ud af landet efter Talebans magtovertagelse. Det kan ikke lade sig gøre, kan DACAAR nu slå fast.

For DACAAR´s vedkommende ville det i givet fald dreje sig om 1.000 ansatte + nære familier – samt tidligere ansatte – formentlig langt over 5.000 mennesker.

 Nu har Udenrigsministeriet klart meddelt DACAAR følgende:

”Evakueringsbetingelserne er meget vanskelige, og vores kapacitet derfor også yderst begrænset, og vi har derfor på dette sene tidspunkt desværre ikke mulighed for at garantere yderligere pladser på vores evakueringslister.”

DACAAR har fået mange henvendelser fra afghanske ansatte, som ønskede evakuering. Det skete efter en tidligere melding på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor der stod henvendt til afghanere, at ”ønsker om evakuering skal du give til din organisations hovedkontor” og at ”alle spørgsmål om evakuering skal gå gennem den organisation, som du har arbejdet for.”

Der var altså tale om ”ønsker,” der kunne formidles. Ikke danske løfter om evakuering.

  • Jeg kan sagtens forstå, at mange af vores afghanske ansatte har undersøgt den mulighed for dansk evakuering via vores organisation, da en mindre del af DACAAR´s budget ganske rigtigt er betalt af Danida. Men EU og den norske stat står for langt hovedparten af budgettet, og man kan derfor diskutere, hvor dansk vores organisation i virkeligheden er. Hvis Udenrigsministeriet reelt havde besluttet, at DACAAR´s afghanske ansatte var berettigede til evakuering, ville de også derfor formentlig komme bagerst i rækken, da ambassade-ansatte samt tolke for dansk militær har haft førsteprioritet, påpeger Klaus Løkkegaard, sekretariatschef for DACAAR.
  • Endelig må vi konstatere – lige til det modsatte måtte vise sig – at lokalt ansatte fortsat kan arbejde for DACAAR i Afghanistan. Vi har i årevis også før Kabuls fald arbejdet for de fattige civile, udsatte afghanere i Taleban-områder efter aftale med lokale Taleban-kommandanter. Efter Taleban har erobret flere distrikter, har de også mange steder bedt DACAAR om at fortsætte det civile hjælpearbejde. Efter en række kampe er ophørt, er vi endda rykket ind i områder, hvor vi ikke har kunnet være før, oplyser Klaus Løkkegaard.
  • Jeg vil også gerne understrege, at DACAAR´s hjælp til udsatte civile er politisk neutral og ikke en støtte til hverken Taleban eller den tidligere regering. Vi ser endda DACAAR´s uafhængige hjælp som et fredsarbejde. Hvis folk får opfyldt de mest basale behov, så er de ikke på samme måde afhængige af forskellige militser, som kan tilbyde beskyttelse og væbnede jobs, siger Klaus Løkkegaard.