Skip to main content

Norges Udenrigsministerium har netop bevilget 80 millioner norske kroner til DACAAR´s arbejde de næste tre år i Afghanistan. Dermed lægger Norge sig i spidsen for de langsigtede bevilliger, som DACAAR har efterspurgt siden især Talebans magtovertagelse for et år siden gjorde situationen så usikker, at de fleste øvrige bevillinger nu er kortsigtede, ét-årige bevillinger.

  • Vi har et arbejdsmøde med politikere, embedsmænd og andre NGO´er den 30. august i Ørestad, hvor vi blandt andet diskuterer netop langsigtet kontra kortsigtet hjælp. Fra DACAAR´s synspunkt er vi taknemmelige for det norske udenrigsministeriums mod, fordi de nu igen tør prikke hul på bylden med langsigtede bevillinger. Det er afgørende, at flere donorer tør tænke langsigtet, hvis vi skal skabe blivende og mere effektive forbedringer under den totale krise, som Afghanistans udsatte civilbefolkning er i lige nu, siger Klaus Løkkegaard, sekretariatschef for DACAAR i København.

Som eksempel på forskellen mellem langsigtet og kortsigtet hjælp nævner Klaus Løkkegaard, at man enten på kort sigt kan køre drikkevand ind i et område eller skabe en brønd – eller at man mere langsigtet også kan bygge vandtårne til vandopsamling til brug i tørketider. Er andet eksempel er kortsigtede etableringer af køkkenhaver i stedet langsigtet også at søge for vandingssystemer, der også duer under tørke – eller man sikrer barrierer til at modstå oversvømmelser, for begge ekstremer findes i Afghanistan.

  • NGO´erne som DACAAR har samme usikkerhed som stater og donorer over, hvad der nu vil ske i Afghanistan. Med i ligningen hører blot, at langsigtede forbedringer også er en stabiliserende faktor, som giver civilsamfundet og især kvinderne en styrke, som de ikke har i dag. Vi opfordrer donorerne til også at se langsigtet hjælp som en byggesten, der kan ikke mindst give kvinderne overskud og mod til at insistere på deres rettigheder, mener Klaus Løkkegaard.

Den norske bevilling går til drikkevandsforbedring og hygiejne, bæredygtig landbrugsproduktion, projekter for sårbare kvinder og uddannelse i at skabe mindre virksomheder.

DACAAR i Afghanistan har netop skabt en video, der beskriver hvordan norske donorpenge kan sikre kurser i blandt andet reparation af motorcykler og tilskud med værktøj, så kursisterne kan åbne egne forretninger og økonomisk kan stå på egne ben. Det samme sker med eksempelvis tømrer- og skræddervirksomheder for både mænd og kvinder. Videoen kan ses her via YouTube