Skip to main content

Tre politikere, Danida-embedsmænd, danske og norske NGO´er mødtes tirsdag den 30. august på DACAAR´s initiativ til et givtigt arbejdsmøde, som søgte løsninger på fire komplicerede dilemmaer i kølvandet på Talebans magtovertagelse i Kabul for ét år siden. Ikke alle dilemmaer er løst på de få timer, men DACAAR er kommet i gang med en proces, der peger fremad.

Hovedoverskriften for mødet var “Hvordan kan det internationale samfund fortsætte støtten til udvikling af det afghanske, civile samfund – på trods af det nuværende politiske regime?”

Baggrunden er, at eksempelvis DACAAR altid har forhandlet aftaler med lokale ledere – også i Taleban. Problemet kommer, når de centralt besluttede retningslinjer fra Kabul nu rammer lokalområderne.

Derfor var arbejdsmødets 4 underemner og dilemmaer:

  1. Klare linjer for Taleban (Hvad må støtte gå til og ikke gå til?)
  2. Dialog (Kan stater og donorer indgå i en uofficiel dialog med Taleban, når Taleban-styret ikke anerkendes – således som eksempelvis Norge har indledt initiativer med?)
  3. Kort- og langsigtet hjælp (Hvordan kan vi sikre reelle fremskridt via langsigtet hjælp, fremfor kortsigtede bevillinger, når udviklingen i Afghanistan den nærmeste fremtid er ret uforudsigelig?)
  4. Donationer i fremtiden (Er det muligt fremover at samle opbakning politisk og I befolkningen til at afhjælpe den nuværende, humanitære katastrofe for Afghanistans udsatte civile?)
  • Vi er efter mødet meget begejstrede for det engagement, som både NGO´er, Danida-embedsfolk og de fremmødte politikere fra Enhedslisten, Venstre og Radikale Venstre viser for Afghanistan, siger Klaus Løkkegaard, sekretariatschef i København for DACAAR.
  • Det er også tydeligt, at eksempelvis politikerne efterlyser oplæg til klare linjer overfor Taleban fra NGO´ernes side. Den vanskelige dialog fra stater og donorer indeholder også mange facetter, som vi fortsat skal diskutere. På DACAAR´s vegne må vi sige, at vi som upolitisk organisation på ingen måde er sat i verden for at støtte regeringer – heller ikke Taleban. Men vi er af den opfattelse, at vi på den lange bane har behov for uformel/uofficiel dialog mellem stater/donorer og Taleban, når nu en anerkendelse af styret er udelukket. Det er nødvendigt, at stater/donorer sætter rammer for – og kommunikerer, hvad bistand må og ikke må gå til. Eksempelvis ikke til projekter, hvor kvinder nægtes adgang. Det er en kamp, som NGO´er er for svage til at tage med et udelukkende humanitært mandat – og derfor må vi have opbakning med rammer fra stater og donorer. Hvis NGO´er får konkrete rammer og betingelser ovenfra – og gerne koordineret internationalt, vil både NGO´er og starterne/donorerne stå stærkere. Vi er glade for, at politikerne og embedsfolkene i Danida lytter til os NGO´er. Vi kan nu sætte en proces i gang blandt andet i NGO-samarbejdet ”Tænketank Afghanistan” for fremover at give politikere og embedsfolk så konkrete input som muligt, så de kan være med til at sikre ikke alene rammer, men også politisk som folkelig opbakning til vores og andre NGO´ers fortsatte civile hjælpearbejde i Afghanistan, siger Klaus Løkkegaard.