Skip to main content

Det seneste år har DACAAR´s 1.000 lokalt ansatte afghanere udført et imponerende arbejde under vanskelige omstændigheder. Nu er det arbejde påskønnet med hædersprisen ”Årets Folkehjælper 2022”.

Prisen uddeles af Dansk Folkehjælp. DACAAR får prisen ikke alene for det seneste års arbejde, men også for det 38 år lange nødhjælps- og udviklingssamarbejde i det afghanske civilsamfund. DACAAR får også prisen for at være fortaler for et stærkt civilsamfund, og arbejdet for at sikre afghanernes adgang til uddannelse og sociale ydelser, så de kan højne livskvaliteten og modstå fattigdom som følge af 40 års væbnede konflikter.

  • Hædersprisen falder på tørt sted i en tid, hvor anerkendelsen af civilt hjælpearbejde i Afghanistan har trange kår, når man ser på det internationale samfunds tøvende vilje til fortsat at hjælpe Afghanistans udsatte civile, siger DACAAR´s sekretariatschef i København, Klaus Løkkegaard.
  • På DACAAR´s ansattes vegne vil jeg også derfor sige en stor tak til Dansk Folkehjælp for at påskønne vores ansattes indsats. Grunden til, at DACAAR overhovedet fortsat eksisterer er alene vores ansattes fortjeneste. De blev der under de afgørende kampe inden Kabuls fald til Taleban sidste år i august. Og de blev der også efter det nye regime tiltrådte. Belønningen er, at vi nu kan arbejde for fattige, udsatte civile også i områder i Afghanistan, hvor vi ikke kunne være førhen på grund af kampe, fortæller Klaus Løkkegaard.

DACAAR hædres også for at styrke lokalsamfundene til selv at bestemme og styre deres udvikling, udrydde fattigdom og hjælpe, så flygtninge og internt fordrevne igen kan vende hjem og integreres i samfundet og få adgang til uddannelse og et velfungerende civilsamfund.

Prisen ”Årets Folkehjælper 2022” blev overrakt til Klaus Løkkegaard ved Dansk Folkehjælps årsmøde i Vejle. På billedet er han i midten flankeret af generalsekretær Klaus Nørlem t.h. og formand Thomas Egesborg Pedersen t.v.

Klaus Nørlem begrundede blandt andet kåringen ved at nævne DACAAR´s arbejde i de afghanske landdistrikter gennem en effektiv og bæredygtigt tilgang til at inddrage lokale ressourcer for at forbedre levevilkårene via vandprojekter, forbedring af sanitet og hygiejne, landbrugsudvikling og naturopretning ved naturkatastrofer, udvikling af mindre lokale virksomheder, forbedring af afghanske kvinders vilkår og DACAAR´s vedholdende arbejde for opbygning af det afghanske civilsamfund.

Ud over titel og æren får Årets Folkehjælper en skulptur til ca. 15.000 kroner samt et diplom som symbolsk tak for den særlige indsats.

  • DACAAR´s bestyrelse skal snarest på besøg i Kabul til årsmøde, og her skal skulpturen selvfølgelig med i kufferten for blive placeret på hovedkontoret til glæde og daglig anerkendelse af alle vores ansatte, oplyser Klaus Løkkegaard.

Tidligere modtagere af ”Årets Folkehjælper ” er blandt andre Foreningen Hus Forbi, Folkebevægelsen mod ensomhed, GlobalNyt og Foreningen Danmarks Veteraner.