Skip to main content

Det er kritiske år for Afghanistan, som DACAAR´s nye årsrapport for 2020 & 2021 dækker, men ikke alene er DACAAR´s hjælpearbejde nu i gang i samtlige Afghanistans 34 provinser – der er også stigende aktivitet over hele linjen. Den er endda fortsat i år med rekord: Der er over en tredjedel stigning i år op til 200 millioner kroner i projektpenge. Alene inden for DACAAR´s hovedområde WASH (vand, sanitet og hygiejne) har DACAAR i 2020 & 2021 givet assistance til over to millioner mennesker, heraf halvdelen kvinder.

Trods de seneste udfordringer ved kampe og efterfølgende regimeskifte til Taleban i august 2021, så står DACAAR derfor stærkt i dag. DACAAR´s direktør i Kabul, John Morse, skriver i forordet til årsrapporten, at landsbysamfundenes tillid gør, at ”vi er kommet igennem de seneste udfordringer med lille forstyrrelse i programimplementeringen.”

Regimeskiftet i Afghanistan kom i forlængelse af Covid 19-pandemien, som også begrænsede adgangen til fjerntliggende områder. Efterfølgende kom Afghanistans bankkrise, som skabte forsinkelser ved leveringer. Tallene i årsrapporten viser alligevel høj aktivitet – også ved nødhjælp som eksempelvis distribution af 175 millioner liter sikkert drikkevand til internt fordrevne (IDP´s).

De mere langsigtede landbrugsprojekter betød samtidig, at over 6.000 bønder fik træning gennem de to kriseår. Det gjaldt eksempelvis dyrkning af safran, frugter, grøntsager og sojabønner samt husdyr- og fjerkræhold.

Af andre langsigtede projekter for hjælp til selvhjælp er støtte og uddannelse til at skabe egne forretninger. Det kan være værktøj og finansiel støtte til at starte eksempelvis et mekanikerværksted eller en skrædderbutik. 

Nok så vigtigt var 270 ud af 900 deltagere i de programmer kvinder. Hertil har DACAAR egentlige kvindeprogrammer på beskyttede kvindecentre (WRC´s – Women Resource Centers,) hvor man trods fortsatte restriktioner på skoler har undervisning for kvinder i at læse, skrive og regne. 570 kvinder har gennemgået 9 måneders kurser i det. I årsrapporten står der også, at det ikke altid er let at få kvinderne ind i klasserne: ”Hvor kvinder ikke kan komme i WRC´s på grund af lokale, kulturelle begrænsninger, så træner DACAAR´s kvindelige stab kvinder i at dyrke køkkenhaver, i husdyrhold, skrædderi og tæppevævning direkte i deres huse.”

DACAAR´s sekretariatschef, Klaus Løkkegaard, har netop sammen med DACAAR´s bestyrelse besøgt DACAAR´s projekter i Afghanistan.

De seneste år har været stærkt udfordrende for afghanerne og dermed DACAAR´s arbejde. Men årsrapporten for 2020 & 2021 viser imponerende høj aktivitet, som jeg glæder mig over, er styrket her i 2022. Det er også helt nødvendigt med en styrket indsats for fattigdommen er endnu mere udtalt i dag end ved mit besøg for to år siden. Afghanistan er i en civil, humanitær katastrofe. En overset, positiv sideeffekt ved regimeskiftet i Kabul er dog, at der er langt færre kampe i landet. Det betyder, at DACAAR kan nå langt videre ud til fjerne, udsatte civile. Det har vi i dag så meget donoropbakning til, at vi i år har den højeste tal i projektpenge nogen sinde på godt 200 millioner kroner her i år 2022 mod 120 millioner sidste år i 2021. En del stigningen skyldes bidrag fra US AID og Unicef, beretter Klaus Løkkegaard.

Læs hele DACAAR´s årsrapport 2020 & 2021 fra linket her: Årsrapporter – DACAAR Danmark