Skip to main content

EU´s hjælpeorganisation, ECHO, har fordoblet bevillingerne til DACAAR´s nødhjælp til titusindvis af jordskælvsofre i det vestlige Afghanistan. Den 7 og 9. oktober kom nogle af de første skælv og kraftige efterskælv. Det første jordskælv havde en voldsom styrke på 6,3 – og dernæst på 4,3. Ødelæggelserne udløste 200.000 euro fra ECHO til DACAAR´s nødhjælp – og den ramme er netop fordoblet til 400.000 euro til DACAAR. Det kommer lige i kølvandet på det hidtil kraftigste efterskælv den 15. oktober i området omkring byen Herat, hvor skælvet igen kom op på 6,3. 

  • Vores folk I Afghanistan kan hurtigt øge indsatsen, når den er finansieret. Vi har netop modtaget en stribe billeder på kontoret i København fra blandt andre vores ekstraordinært udsendte medarbejdere ved Herat. Vi har valgt at dele en del af de billeder, som i al deres gru viser, hvad jordskælv ødelægger i de i forvejen ludfattige områder. Billeder siger ofte mere end ord kan rumme, siger Klaus Løkkegaard, DACAAR´s sekretariatschef i København.

  Flere tabstal flyver fortsat gennem luften. DACAAR´s første tal fra bl.a. FN bekræftede, at 2.053 mennesker er dræbt, 9.420 er sårede – og at 1.320 huse er totalt ødelagte. Som ventet er tabene steget voldsom ifølge den seneste opgørelse, som DACAAR har modtaget fra FN-kontoret i Kabul (UN OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

  Til dato er 43.395 menneskers skæbne ændret på grund af jordskælvene. Nu er mere end 3.330 hjem ødelagte. Seneste jordskælv 15. oktober kostede “kun” omkring 150 mennesker livet fordi flere lever udenfor nu af frygt for flere jordskælv. Det betyder i telte under usle vilkår.

  • Det er en meget kritisk situation med vinteren på vej, understreger Klaus Løkkegaard.

  DACAAR arbejder tæt sammen med FN, eksempelvis The Humanitarian Country Team (HCT), der skal sættes I stand til at hjælpe op mod 114.000 ofre for jordskælv.  Den indsats kommer sideløbende med “Humanitarian Response Plan,” fra I år, men den plan er kritisk underfinansieret fra donorerne. Ud af knap 100 millioner dollars er kun 25 millioner finansieret.

  • Vi er taknemmelige for ECHO, som har sikret, at vi i DACAAR kan yde vores bidrag af hjælpen til jordskælvsofrene. Men vi må også se i øjnene, at lige nu glider Afghanistan ud af dagsordenen til fordel for eksempelvis Gaza og Ukraine. Det gør dog ikke de civile afghaneres lidelser mindre, og de må ikke glemmes, påpeger Klaus Løkkegaard.

  Også udenfor de vestlige, aktuelle jordskælvsområder er der omfattende sult og økonomisk kollaps. Her er der tilmed også risiko for jordskælv som set i juni 2022 med 1.000 dræbte i den svært tilgængelige, bjergrige, østlige del af landet.

  DACAAR kører lige nu blandt andet rent drikkevand ind i tankbiler til de berørte områder. Nogle delvist ødelagte, men stadig brugbare brønde er blevet tilsat klorin for at de civile kan bruge drikkevandet længst muligt. Og endelig er der sat gang i bygning af nødlatriner og steder, hvor folk ganske enkelt kan få et bad for at sikre hygiejne som værn mod sygdomsspredning. Ingen i DACAAR´s egen stab er direkte ramte af jordskælvet, men alle har familie og venner, som er påvirkede af det.