Skip to main content

DACAAR får to nye, stærke profiler i bestyrelsen med fokus på kvinder og ingeniørarbejde.

DACAAR´s hjælpearbejde I Afghanistan sker i et vanskeligt miljø med udfordringer og muligheder, som fremover skal tackles og styrkes med forstærkning af to nye medlemmer af bestyrelsen. De kommer med hver deres fagligheder, som DACAAR fremover kan trække på. Det gælder Astrid Coyne-Jensen, som til daglig arbejder for Fra IMS (International Media Support). Her leder hun Afghanistan-teamet og tilhørende programmer. Dertil Professor og direktør for ”DTU SUSTAIN Department of Environmental and Resource Engineering,” Claus Hélix-Nielsen.

–       Jeg er superglad for, at vi får en markant, faglig styrkelse af bestyrelsen for DACAAR, siger Dansk Folkehjælps Peder Thorning, forperson for DACAAR´s bestyrelse. Han samarbejder i forvejen i bestyrelsen med Elin Petersen fra Den Danske Afghanistan Komité samt Mads Bugge Madsen fra Ulandssekretariatet.

  – Situationen for vores hjælpearbejde for udsatte civile i Afghanistan er kompleks med udfordringer for logistik i et land med økonomisk kollaps – og en indenrigspolitisk situation i Afghanistan, som mildt sagt spænder ben for involvering af kvinder i det omfang, som DACAAR ønsker. Den situation kræver en endnu stærkere bestyrelse, fastslår Peder Thorning.

DACAAR´s formand, Peder Thorning.

  – Hos professor Claus Hélix Nielsen fra DTU får vi i bestyrelsen tilført en ingeniørfaglig viden om vand og klima, som er guld værd. Stort set alle DACAAR´s hjælpeprojekter kræver ingeniørarbejde, så det er naturligt, at vi får den faglighed ind i bestyrelsen. Og hos Astrid Coyne-Jensen fra IMS får vi i bestyrelsen blandt andet input fra de erfaringer, som IMS har med at give kvinder en offentlig stemme, når kvinders rettigheder og muligheder er udfordrede. Vi glæder os til samarbejdet og byder de to nye medlemmer hjerteligt velkomne i DACAAR´s bestyrelse,” siger Peder Thorning.

Ny fokus på kvinder

Begrundelsen for at få Astrid Coyne-Jensen med i bestyrelsen er, at hun som leder i IMS har særligt fokus på Afghanistans kvinders rettigheder og muligheder. Det vil styrke DACAAR’s hjælpearbejde på tværs af programmerne, hvor DACAAR netop ønsker øget fokus på at forbedre forholdene særligt for kvinderne i en periode, hvor de er under voldsomt pres.

  • Jeg er glad for at komme med i DACAAR´s bestyrelse. DACAAR har gjort det godt og længe i en meget svær kontekst, siger Astrid Coyne-Jensen.
  • Det er nødvendigt at tænke kreativt om kvinders forhold i Afghanistan. Jeg kan bidrage med indspark fra en helt anden sektor end DACAAR´s – nemlig i medierne. Her er faktisk en sektor, hvor kvinder stadig kan arbejde – om end de nu er væk fra tv-skærme og den offentlige fokus. Til gengæld kan de arbejde bag linjerne. Mit kendskab til udnyttelse af hullerne i muren, hvor kvinder kan trænge igennem og arbejde, tror jeg på DACAAR også kan få gavn af, mener Astrid Coyne-Jensen.

Efter et besøg hos DACAAR i Afghanistan i november 2023 roser hun desuden DACAAR for at være god til at se lokale muligheder for kvinder.

  • Selv når dekreter fra centralt hold i Taleban-regeringen er problematiske for kvinder, så gør DACAAR meget lokalt for kvinderne alligevel. Det kræver en kompleks balance at gøre det. Man skal både passe på folk, så de ikke få problemer, og samtidig gøre alt for kvinderne ikke lukkes ude af det offentlige rum. Her synes jeg DACAAR er god til at drible i Afghanistan under vanskelige vilkår, siger Astrid Coyne-Jensen.

Hun ser det desuden som en styrke i Afghanistan, at DACAAR har ganske få expats og i høj grad hviler på kvalificeret, afghansk arbejdskraft.

  • Det lover godt for DACAAR´s fremtidige muligheder i hjælpearbejdet, når organisationen ikke blot bliver set på som en stor, international hær af expats, men som en lokalt forankret NGO med lokale ledere og arbejdskraft, mener Astrid Coyne-Jensen.

DACAAR får ny ingeniør-faglighed

Professor og direktør for ”DTU SUSTAIN Department of Environmental and Resource Engineering,” Claus Hélix-Nielsen, vil bringe DTU´s faglighed indenfor ingeniørarbejde med ind i DACAAR´s bestyrelse.

  • Vandforsyning er en fællesnævner for rigtig mange aktiviteter på vores institut. Blandt dem er vandbehandling i mange forskellige sammenhænge samt håndtering og beskyttelse af vandmiljø og vandressourcer set i lyset af klima og miljøforandringer såsom oversvømmelser og tørke. Vi lever i en global verden og alene af den grund giver det mening for mig at engagere mig i DACAAR´s bestyrelsesarbejde, siger Claus Hélix-Nielsen.

  DTU og DACAAR har de senere år haft et godt samarbejde, der kulminerede i 2021 med en 15 millioner kroners bevilling fra Danida Fellowship Center til forbedring af indsatserne med at finde og distribuere drikkevand til fattige afghanere. Blandt andet via satellitovervågning. Desværre blev bevillingen annulleret, da Taleban tog magten i august 2021. Dels var situationen uoverskuelig – dels flygtede de professorer fra Kabuls Universitet, som skulle have været samarbejdspartnere på projektet, der netop krævede afghansk forankring. Og endelig var det til slut uspiseligt for Danida at støtte Kabuls Universitet som en del af det afghanske undervisningsministerium. Danmark ville dermed indirekte have støttet det nye Taleban-styre. Men Claus Hélix-Nielsen ser fortsat muligheder, som også bestyrelsen kommer til at diskutere. 

  • Vi har ikke opgivet at gennemføre samarbejdsprojektet under en eller anden form. Dialogen er fortsat mellem DTU og DACAAR for at se, om vi kan lave en genstart med elementer fra det tidligere Danida-projekt. Jeg ser gode muligheder for at få projektaktiviteter sat i gang, og vil se de kommende måneder an for, hvordan det kan lade sig gøre. Det taler til projektets fordel, at vi her på DTU er i gang med at ansætte flere nye videnskabelige medarbejdere indenfor vandområdet, som kan løfte de opgaver, der skal klares fra Danmark, siger Claus Hélix Nielsen.
DTU´s Claus Hélix Nielsen

Han vil bruge de første bestyrelsesmøder til at lytte og sætte sig dybere ind i DACAAR´s værdier og kerneaktiviteter.

  • Derpå vil jeg nok komme med forslag til, hvor vi i DACAAR måske kan blive bedre og skarpere set ud fra et ingeniørmæssigt synspunkt med fokus på bæredygtighed og innovation, siger Claus Hélix-Nielsen.