Skip to main content

Research og foto i Afghanistan: Israrullah Sahil

DACAAR´s hjælpearbejde i Afghanistan er også en hjælp til at ændre afghanernes opfattelse og indstilling til hygiejne, vacciner og rent drikkevand. Skiftet i attitude er en forudsætning for, at hjælpen virker. Hvis ikke afghanerne selv er klar over projekternes kontekst, er de knapt så motiverede for at bruge de tilbud, som DACAAR kommer med. Undervisning er derfor integreret i alle DACAAR´s projekter.

  • Vi kan i år trække på i alt 40 års erfaringer for projekter i Afghanistan. I udsatte lokalbefolkninger i fjerne områder er der udpræget analfabetisme og også derfor lille viden om vigtigheden af eksempelvis hygiejne. DACAAR kan her også være udfordret af afghansk vanetænkning, traditioner, overtro, vrangforestillinger og direkte modstand, som kun kan bekæmpes med oplysning og viden. Tre lokalprojekter viser fint, hvordan informationen til lokalbefolkningen virker, siger DACAAR´s sekretariatschef, Klaus Løkkegaard.

  For eksempel er kurser i hygiejne afgørende for gode resultater ved forbedringen af sundheden i Kabul-forstaden Bagrami. Selv om storbyen kan tilbyde rent vand mange steder, så skal man ikke langt ud i forstæderne før beboerne kæmper for adgang til rent vand. Det skaber grobund for sygdomme som kolera, diarré og allergier. Manglende viden om sammenhængen mellem hygiejne, rent vand og sygdomme er derfor afgørende at komme til livs. I landsbyen Deh Yaqoub i Bagrami distriktet i Kabul-Provinsen fortalte en af samfundets ældre ledere, Shah Baz Khan, at “drikkevandet ikke er sikkert og vi skal gå mindst 300 meter for at få det.”

  Den afstand var nok til at skabe sygdomme, når beboerne brugte mindre rent vand.

  Siden april 2023 har DACAAR sat flere projekter i gang i området med assistance for BHA, USAID Bureau for Humanitarian Assistance. Målet var at reparere håndpumper, som kan sikre rent drikkevand, men dertil også uddele hygiejnekits og sikre kurser om vigtigheden af rent drikkevand. Siden har Shah Baz Khan set et drastisk fald i sygdommene for de i alt 18 familier med 128 mennesker. Instruktionerne om renlighed var vigtige i den proces.

  “Vi forstår nu bakterierne som årsag til kolera og diarré,” siger Shah Baz Khan, og lokalsamfundet er nu indstillet på at udbrede deres viden.

Vaccinemodstand er en udfordring

  Det er ikke kun i Vesten man hører om ”anti-vax´ere.” I Afghanistan har der af religiøse og traditionelle grunde også været modstand mod vacciner, blandt andet i Badghis-området, hvor oplysning og kurser har banet vejen for mere sundhed. Det har vendt om og ned på store dele af befolkningens syn på vacciner – og dermed givet resultater i kampen mod infektionssygdomme som hepatitis, difteri, kighoste, mæslinger og polio.

  I juli 2023 begyndte DACAAR en folkeoplysning kaldet SBC, Social Behavior Change, i Aab Kamary-distriktet i Badghis-provinsen.

  Det har både reddet liv – og ændret livet for befolkningen – med støtte fra UNICEF. Programmet om vaccine-oplysning har også inkluderet DACAAR´s traditionelle indsatser indenfor WASH (vand, sanitet og hygiejne), ernæring, uddannelse og beskyttelse mod infektioner hos børn.

  En af beboerne i Khawaja Pesta-landsbyen, Mohammad Arif, var i lang tid hård modstander af vaccine. Han spredte negative rygter i landsbyerne og prøvede at få folk til at stoppe vaccinationer, især af børn. Han mente, at vacciner bidrog til at hjernevaske folk og skabe stofafhængighed og sterilitet.

  DACAAR´s udsendte havde flere møder med ham og de øvrige landsbyboere, herunder ældrerådene og de religiøse ledere (Ulama), for at overbevise dem om det modsatte. DACAAR forklarede om sundhed og vacciner – også set ud fra et islamisk perspektiv. Mohammad Arif og landsbyboerne har nu helt ændret deres standpunkter. Mohammad Arif opfordrer nu ligefrem andre til at tage mod vaccinerne – også til deres børn. Han har endda bedt DACAAR om at udvide programmerne til alle landsbyer i Aab Kamary-distriktet.

Sæbe og tandbørste kan gøre alverden til forskel

I en af Afghanistans mest øde landsbyer, hvor mennesker bor under de mest forfærdelige, ludfattige omstændigheder kan en af beboerne, Tash Bay, med stolthed sige: 

  • Nu vasker vi hænder med sæbe og føler os sikre. Det er også første gang mine børn har fået en tandbørste, som de bruger hver aften. De er sunde og går i skole hver dag, siger Tash Bay.

  På grund af dårlig sikkerhed gennem over 20 år har Kunduz, en nordøstlig provins i Afghanistan, været glemt af regeringen og NGO`er, her især Kalbaad, en af de fattigste distrikter i Kunduz.

  Beboerne i Tazalaqi Larkhabi-landsbyen i Kalbaad-distriktet har længe været nødlidende. Alt, der kunne fremme sundheden, har været fraværende. Området vil være et syn, som ingen vil glemme. De fleste mennesker har lidt af sygdomme som hård influenza, diarré og kighoste. Sygdommene skyldtes især fravær af viden om hygiejne. DACAAR har kontaktet lokalsamfundet og kortlagt deres behov med tilskud fra ECHO,European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. Det har resulteret i projekter med undervisning i hygiejne og rent vand for 110 familier. Projektet omfatter vandrør, bio-sand-filtre og nød-bade og nød-latriner samt desinficering og medicinsk behandling.