Skip to main content

En del af den afghanske diaspora i Danmark, Dansk Hazara Forening, har stået for at samle 50.000 kr. ind til at hjælpe jordskælvsofre i Herat-området via DACAAR – også med kontant hjælp fra andre grupper afghanere i diasporaen. 

  DACAAR retter en stor tak til dem alle for de generøse bidrag, som kan hjælpe mange udsatte, fattige civile afghanere, der i flere tilfælde har mistet familiemedlemmer og alt, hvad de ejede, ved jordskælvene i slutningen af 2023. 

  • “For DACAAR er det vigtigt at have tæt kontakt og få input fra den afghanske diaspora i Danmark, eftersom vi er en dansk forankret organisation. Dansk Hazara Forening har stået i spidsen for at samle pengene ind som én af 10 delindsamlinger fra december 2023 og til marts 2024. Indsamlingen er udtryk for alt det, der forener os, i støtten til udsatte, fattige, marginaliserede og civile ofre,” siger Klaus Løkkegaard, sekretariatschef for DACAAR.

 Pengene fra Dansk Hazara Forening og dens støtter skal gå til især fortsat uddeling af hygiejnesæt, rensning af vand med mobile sandfiltre og – ved fortsat behov – nødbade og nødlatriner. Altså helt elementære behov, som en naturkatastrofe berøver civilbefolkningen fra at få opfyldt.

  Formanden for Dansk Hazaraforening, Javed Fadaie, er glad for at DACAAR medvirker til at lette situationen bl.a. for hazaraer omkring Herat i Vestafghanistan. Herat har mange hazaraer, om end DACAAR som upolitisk organisation uddeler hjælpen i Herat til fattige uanset baggrund.

  • “Vi er glade for DACAAR kan være mellemled og styrke effekten af vores hjælp til Afghanistans jordskælvsofre,” siger Javed Fadaie.

  Hazaraer udgør et mindretal af Afghanistans befolkning. De bekender sig til shia-islam, mens det afghanske flertal er sunnier.

  Den afghanske diaspora i Danmark har ingen paraplyorganisation, som eksempelvis NGO´er som DACAAR og medier kan henvende sig til. Dertil er der for forskellige værdier, men noget sker nu.

  • “Dansk Hazaraforening har kontakt til andre diasporaforeninger, og vi arbejder på at skabe et fælles forum med skiftende repræsentanter, som er parate til henvendelser, når danske og europæiske organisationer vil i kontakt med den afghanske diaspora i Danmark,” fortæller Javed Fadaie, som ikke stopper indsamlingerne her.
  • “Det her var vores første indsamling, men vi gør det igen til næste år og kanaliserer gerne hjælp via DACAAR igen. Men karakteren af hjælpen kan blive en anden og mere målrettet fattigdomsbekæmpelse, hvis ikke en ny naturkatastrofe bliver fokus for kommende indsamlinger,” siger Javed Fadaie.

DACAAR har lovet Dansk Hazaraforening at følge op på hjælpens anvendelse og sende fotos og rapporter om brugen af de 50.000 kroner i felten.