Skip to main content

Tre års tørke er aflyst midlertidigt i en del af Afghanistan, men den kan måske afløses af oversvømmelser. Uforudsigeligheden får DACAAR til at søge Danida om langsigtede donationer over tre år fremfor etårige tilskud. 

Katastrofer som følge af klimaforandringer i Afghanistan er blevet så uforudsigelige, at også dansk støttet humanitær hjælp bør indrette sig på det. I tre år har næsten hele den nordlige halvdel af Afghanistan været udsat for en tørke, som har bragt millioner af småbønder på sultkatastrofens rand, men ikke længere. I følge Afghanistan Analysts Network er der nu endelig kommet regn og snefald på toppen af bjergene i en del af området. Men rapporten stiller spørgsmålet, om det vil være nok til undgå et efterfølgende år med tørke? 

  Og ifølge Fews Net (Famine Early Warnings Network) er fremskrivningen, at der stadig vil være fødevarekrise hen over sommeren her i 2024 i godt en tredjedel af landet. Lige nu i foråret har der i områder med bedring kun været gennemsnitlig nedbør – og smelter sneen hurtigt i bjergene, kan det i stedet give oversvømmelser i dalene – eller vandet kan skylle plantebærende jordlag væk. 

  De voldsomme klimaændringer medvirker til, at DACAAR finder det afgørende at søge om klimapenge, herunder langsigtede donationer hos Danida. Hidtil har der på grund af den usikre politiske situation efter Talebans magtovertagelse i 2021 kun været étårige, danske Danida-bevilliger, som er godt 10 % af DACAAR´s budget.

  • “DACAAR får en stadig strøm af rapporter, som dokumenterer klimaforandringerne i et meget skrøbeligt økomiljø i Afghanistan. Klimaforandringerne betyder, at DACAAR´s hjælpearbejde skal kunne omstille sig hurtigt. Eksempelvis fra at grave dybere og dybere brønde for at skaffe drikkevand eller vand til markerne – og til at vi i stedet skal skabe afløb for alt for meget vand. Den omstilling kan vi bedst skabe, hvis vi arbejder langsigtet nok til, at vi kan rykke hurtigt ud i begge akutsituationer,” forklarer Klaus Løkkegaard, sekretariatschef for DACAAR.

  DACAAR er i disse uger ved at forberede ansøgningerne til Danidas nye bevillinger, som skal vedtages i efteråret. Med i billedet til ansøgningen hører DACAAR´s egne undersøgelser af migration på grund af tørke i Bamyan og Daikundi provinserne: 181 landsbysamfund i Daikundi og 149 i Bamyan overvejer at flytte, hvis tørken ikke ophører i sommeren 2024.

  • “Efter de seneste klimaforandringer er det eneste forudsigelige, at følgerne vil være uforudsigelige. Også for migrationen internt i Afghanistan,” siger Klaus Løkkegaard og henviser til en rapport, der advarede om migrationsproblemer allerede for to år siden.

  I rapporten ”Climate Change Compounds Longstanding Displacement In Afghanistan” tales om 

over fire millioner internt fordrevne ofte på grund af klimaforandringer, som blandt andet kan dokumenteres af varmere gennemsnitstemperaturer på 1,8 grader over niveauet i 1950.